Welkom
Bemiddeling
Programma voor kinderen
Boeken
Bemiddelaar
Blog
English

Liesbeth Devriendt - Bemiddelaar

  • Ik ben erkend als bemiddelaar in familiale zaken door de Federale Bemiddelingscommissie. Ik engageer me om permanente vorming te volgen en ben onderworpen aan de gedragscode van de erkende bemiddelaars.
  • In 2010 voltooide ik de gespecialiseerde opleiding familiale bemiddeling aan het Mediation Instituut Vlaanderen.
  • Ik ben KIES-coach, en begeleid spel- en praatgroepen voor kinderen in scheidingssituaties.
  • Momenteel werk ik als lector in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Ik werk ook tijdelijk in het CAW van Vilvoorde als familiaal bemiddelaar.
  • Ik heb 7 jaar bemiddelingservaring als ombudspersoon in de geestelijke gezondheidszorg
  • In 2001-2002 volgde ik de opleiding familiale bemiddeling aan het VCOK in Gent.
  • Ik ben 7 jaar dader-slachtofferbemiddelaar geweest in de Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven
  • Ik ben juriste, afgestudeerd aan de KULeuven in 1991