Welkom
Bemiddeling
Programma voor kinderen
Boeken
Bemiddelaar
Blog
English

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Als je voor bemiddeling kiest, kies je ervoor om je conflicten als ex-partners of als ouders in eigen handen te houden. Je wilt je ouderschap, je scheiding of je echtscheiding zelf regelen, en dit door dialoog in plaats van door strijd. Als ex-partner en als ouder ben je het best geplaatst om zelf te zoeken naar goede regelingen voor jou en voor je kinderen. Enkel regelingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, kunnen op lange termijn standhouden. Deze regelingen worden in een overeenkomst opgenomen.

De bemiddelaar kan je daarbij ondersteunen. Zij is meerzijdig partijdig en kiest geen partij in het conflict. Zij begeleidt de ex-partners tijdens de bemiddelingsgesprekken om in overleg te zoeken naar oplossingen. Zij wil hierbij de belangen van elk van de partners en ook die van de kinderen bewaken.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Je maakt een afspraak per telefoon of per e-mail. De gesprekken gebeuren telkens in aanwezigheid van beide ex-partners. Het aantal bijeenkomsten en het tempo worden niet vooraf bepaald, bemiddeling is immers maatwerk. Gemiddeld vinden er 5 tot 8 bijeenkomsten plaats.

De gesprekken duren telkens 1 tot 2 uur. Een bemiddelingsgesprek kan overdag of ‘s avonds plaatsvinden.

Juridische aspecten van een bemiddeling?

Het resultaat van de bemiddeling is een overeenkomst.

Bij een Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) is een overeenkomst nodig over het vermogen van de ex-partners, over eventueel onderhoudsgeld en over ouderlijk gezag, verblijf en kosten van de kinderen. Met deze overeenkomst stappen de ex-partners naar de rechtbank om de echtscheiding te laten uitspreken.

Andere overeenkomsten (scheiding als niet-gehuwden, proefscheiding, ouderschapsafspraken) kunnen door een notaris in een authentieke akte worden gegoten, of door een rechter gehomologeerd. Dit maakt de afspraken afdwingbaar.

Wat als de bemiddeling niet lukt?

Bemiddeling is gebaseerd op vrijwillige deelname. Wenst een van de ex-partners de bemiddeling te stoppen dan kan dat. Je kan nog altijd een procedure bij de rechtbank starten.

Wat tijdens de bemiddeling is gezegd en geschreven is vertrouwelijk, en kan niet gebruikt worden in een latere gerechtelijke procedure.

Vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling?

Bij een vrijwillige bemiddeling kiezen de beide ex-partners om naar een bemiddelaar te stappen. Dit kan ook wanneer al gerechtelijke stappen zijn genomen, en beiden toch nog een bemiddeling willen ondernemen.

Een gerechtelijke bemiddeling houdt in dat de rechter de partijen vraagt om naar een bemiddelaar te gaan. Ook dan kan je niet verplicht worden: bemiddeling is altijd gebaseerd op vrijwilligheid van de ex-partners.

Tarief

Het uurtarief voor een bemiddelingsgesprek bedraagt €80 (€40 per persoon). Voor het opstarten van een gerechtelijke bemiddeling wordt een dossierkost van €80 aangerekend. Voor het voorbereiden en opmaken van een overeenkomst geldt het uurtarief van 80€.