Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Als je voor bemiddeling kiest, kies je ervoor om je conflicten als ex-partners of als ouders in eigen handen te houden. Je wilt je ouderschap, je scheiding of je echtscheiding zelf regelen, en dit door dialoog in plaats van door strijd. Als ex-partner en als ouder ben je het best geplaatst om zelf te zoeken naar goede regelingen voor jou en voor je kinderen. Enkel regelingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, kunnen op lange termijn standhouden. Deze regelingen worden in een overeenkomst opgenomen.

De bemiddelaar kan je daarbij ondersteunen. Zij is meerzijdig partijdig en kiest geen partij in het conflict. Zij begeleidt de ex-partners tijdens de bemiddelingsgesprekken om in overleg tot afspraken te komen. Zij wil hierbij de belangen van elk van de partners én die van de kinderen bewaken.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Je maakt een afspraak per telefoon of per e-mail. Bij aanvang van de bemiddeling is een afzonderlijk verkennend en informatief gesprek een mogelijkheid. De gesprekken gebeuren verder telkens in aanwezigheid van beide ex-partners. Het aantal bijeenkomsten en het tempo zijn niet vooraf bepaald, bemiddeling is immers maatwerk. Gemiddeld vinden er 5 tot 8 bijeenkomsten plaats.

De gesprekken duren telkens 1 tot 2 uur. Een bemiddelingsgesprek kan overdag of ‘s avonds plaatsvinden.

Juridische aspecten van een bemiddeling?

Het resultaat van de bemiddeling is een overeenkomst.

Bij een Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) is een overeenkomst nodig over het vermogen van de ex-partners, over eventueel onderhoudsgeld en over ouderlijk gezag, verblijf en kosten van de kinderen. Met deze overeenkomst stappen de ex-partners naar de rechtbank om de echtscheiding te laten uitspreken.

Andere overeenkomsten (scheiding als niet-gehuwden, ouderschapsafspraken, proefscheiding) kunnen door een notaris in een authentieke akte worden gegoten, of door een rechter gehomologeerd. Dit maakt de afspraken afdwingbaar.

Wat als de bemiddeling niet lukt?

Bemiddeling is gebaseerd op vrijwillige deelname. Wenst één van de ex-partners de bemiddeling te stoppen dan kan dat. Je kan nog altijd een procedure bij de rechtbank starten.

Wat tijdens de bemiddeling is gezegd en geschreven is vertrouwelijk, en kan niet gebruikt worden in een latere gerechtelijke procedure.

Gerechtelijke bemiddeling?

Je kan op eigen initiatief naar een bemiddelaar gaan. Dit kan ook wanneer al gerechtelijke stappen zijn gezet, en beide ex-partners toch nog een bemiddeling willen ondernemen.

Een gerechtelijke bemiddeling houdt in dat de familierechter de partijen voorstelt om naar een bemiddelaar te gaan. De rechter kan je niet verplichten: bemiddeling is altijd gebaseerd op vrijwillige deelname.

Tarief

Het uurtarief voor een bemiddelingsgesprek bedraagt €80 (€40 per persoon). Voor het opstarten van een gerechtelijke bemiddeling wordt een dossierkost van €80 aangerekend. Voor het voorbereiden en opmaken van een overeenkomst geldt het uurtarief van 80€.

Ervaring

In het voorjaar van 2011 startte ik mijn praktijk als familiaal bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Ik heb als freelance bemiddelaar een aantal jaren samengewerkt met het CAW van Vilvoorde en Tervuren. Mijn opleidingen heb ik gevolgd in het VCOK en het Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv). Bemiddeling trekt me aan als alternatieve geschillenbeslechting: voordien heb ik immers als slachtoffer-daderbemiddelaar gewerkt bij de Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (nu Alba) en als ombudspersoon in de geestelijke gezondheidszorg (Vlabo vzw).

Ik ben sinds 2016 KIES-coach, en begeleid spel- en praatgroepen voor kinderen in scheidingssituaties. Mijn opleiding Ontwikkelingspsychologie aan de Interactie-academie in Antwerpen vulde dit goed aan.

Ik ben juriste, afgestudeerd aan de KULeuven in 1991. Ik werk ook als lector in Odisee in de opleiding Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Ik engageer me om permanente vorming te volgen en ben onderworpen aan de gedragscode van de erkende bemiddelaars.


© Liesbeth Devriendt; Website by Simon Hampton
Icons made by Freepik from www.flaticon.com - tekening Krl