KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) voor het kind

KIES is een spel- en praatgroepje met kinderen die een scheiding meemaken of meegemaakt hebben. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. Het is ontwikkeld in Nederland in 2004, in samenwerking met de universiteit van Utrecht. Meer lezen: kiesvoorhetkind.nl

aanbod KIES op de lagere school

De school is voor veel kinderen een vertrouwde en veilige omgeving. Vaak is er reeds veel aandacht en steun voor het kind dat een scheiding meemaakt. Hoewel kinderen niet altijd makkelijk hun ervaringen over de scheiding delen met anderen, is dit in een groepje lotgenoten, waarbij vertrouwelijkheid wordt bewaakt, wel haalbaar. KIES biedt de kinderen die een scheiding meemaken deze gelegenheid.

Door met de kinderen in een lotgenotengroepje samen te komen, betrekken we indirect ook de ouders in het programma. Zij worden immers aangemoedigd om met hun kinderen te praten over wat ze zoal doen in dit groepje, en ook de kinderen zullen dit naar aanleiding van de bijeenkomsten zeker doen. Zo zet dit programma in op een goede communicatie en relatie tussen de kinderen en ouders.

Het standaardprogramma bevat 7 wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen, over de middag of aansluitend na schooltijd. We starten en sluiten af met een infoavond voor de ouders. We zijn met 2 KIES-coaches om een groepje van een 10-tal kinderen te begeleiden.

Interesse? Neem met mij contact op om te bespreken hoe we dit in je school kunnen organiseren. Download Folder.

aanbod KIES in de bemiddelingspraktijk

Ook buiten de schoolcontext kunnen we een KIES-groepje samenstellen. Deze KIES-bijeenkomsten kunnen doorgaan in de bemiddelingspraktijk, of op een andere gepaste locatie.

Interesse? Neem met mij contact op om te bespreken hoe we dit kunnen organiseren. Download Folder.


© Liesbeth Devriendt; Website by Simon Hampton
Icons made by Freepik from www.flaticon.com - tekening Krl